کمک های اولیه در کوهستان

 

حتی گستردگی شهرنشینی و امکانات آن نیز هیچ کس را از آموختن کمکهای اولیه بی نیاز نمیکند . اما برای ما به عنوان کوهنورد که در کوه با نزدیکترین مراکز درمانی ساعتها و گاه روزها فاصله داریم آموختن این اصول نه تنها یک نیاز که ضرورتی انکار ناپذیر است. باید تلاش کنیم تا با آموزش این اصول امنیت سفرهایمان را دو چندان کنیم .

من با تمام وجود افسوس میخورم آنگاه که میبینم که کوهنوردان توانا وبا تجربه ما گاه از اصول اولیه این مسایل نا آگاهند و دلم به درد می آید آنگاه که این بی اطلاعی منجر به آسیبهای جدی و گاه جبران ناپذیری میشود که میتوانست به سادگی قابل پیشگیریی باشند. دراین وبلاگ میکوشم در حد توانم ضمن آموزش اصول کمکهای اولیه عمومی به مسائل خاص کوهستان نیز نگاهی ویژه داشته باشم . 

+ نوشته شده توسط دکتر فرید عباسی دزفولی در پنجشنبه ۲۲ شهریور۱۳۸۶ و ساعت 17:33 |